Nominasjon til Viken MDGs fylkestingsliste 2019

Etter et spennende nominasjonsmøte 20. oktober ble Viken MDGs fylkestingsliste vedtatt. Det nystiftede fylkeslaget gleder seg nå til å gå i gang med valgkamp.

10. april 2018

Viken MDGs fylkestingsliste ble vedtatt på stiftelses- og nominasjonsmøtet 20. oktober. Den endelige lista finner du her: Viken MDGs fylkestingsliste.

Les om toppkandidatenes viktigste saker her.

Nominasjonskomiteen har bestått av representanter fra Akershus, Buskerud og Østfold, og fylkeslagene skal ha en felles nominasjonsprosess for det nye fylket. Komiteen har tenkt på hva som er det beste for Viken, ikke de tre nåværende fylkene. Valglista viser mangfold for kjønn, alder, etnisitet og har geografisk spredning – fra både byer, land og kyst.

Komiteens endelige innstilling: Les mer her

Les mer om komiteens arbeid samt en grundig redegjørelse for innstillingen her.

Nominasjonskomiteen er:

  • Gry Løberg, Akershus, gryl40@gmail.com
  • Henning Aall, Østfold, henningaall@gmail.com
  • Nils Nordenström, Buskerud, nilsn@online.no
  • Arne T. Eriksen, Akershus, thodok@gmail.com
  • Magnus Thun, Buskerud, magnustun1@gmail.com
  • Birgitte Sterud, Østfold, birgitte.sterud@online.no
  • Vara - Hans Petter Sveen, Akershus, hanspetter@sveen.net
  • Vara - Anne Marit Skovly, Østfold, annsko@ostfoldfk.no