Foreslå kandidater til fylkestingsvalget!

Hvem skal lede det grønne arbeidet i det nye fylket Viken fra 2019? Vi jakter på gode kandidater til fylkestingslista, og trenger dine innspill! Fristen er allerede 13. mai.

10. april 2018

Nominasjonskomiteen for Viken MDG har allerede startet arbeidet sitt med å finne de riktige kandidatene til å representere oss ved det nye Viken fylkesting fra 2019.

Nominasjonskomiteen består av representanter fra Akershus, Buskerud og Østfold, og fylkeslagene skal ha en felles nominasjonsprosess for det nye fylket. Komiteen vil tenke på hva som er det beste for Viken, ikke de tre nåværende fylkene. Valglista skal vise mangfold for kjønn, alder, etnisitet og ha geografisk spredning – fra både byer, land og kyst. For å få til det trenger vi din hjelp!

Vil du representere Miljøpartiet De Grønne i Viken, eller kjenner du noen som kan være egnet?

Fyll ut dette skjemaet! Det kan du gjøre mange ganger om du kjenner flere kandidater.

Du kan også kontakte noen i nominasjonskomiteen direkte.

Frist for innspill er 13. mai!

Nominasjonskomiteen er:

 • Gry Løberg, Akershus, gryl40@gmail.com
 • Henning Aall, Østfold, henningaall@gmail.com
 • Nils Nordenström, Buskerud, nilsn@online.no
 • Arne T. Eriksen, Akershus, thodok@gmail.com
 • Magnus Thun, Buskerud, magnustun1@gmail.com
 • Birgitte Sterud, Østfold, birgitte.sterud@online.no
 • Vara - Hans Petter Sveen, Akershus, hanspetter@sveen.net
 • Vara - Anne Marit Skovly, Østfold, annsko@ostfoldfk.no

Prosessen videre:

 • Kandidatene intervjues fortløpende.
 • 20. september: Nominasjonskomiteens innstilling offentliggjøres
 • 20. oktober: Kandidatene blir valgt på Viken MDGs nominasjonsmøte.