Går til valg for et grønnere Viken

Fotocredit: Birgitte Sterud

Viken Miljøpartiet De Grønne har valgt en bredt sammensatt liste av kandidater til fylkestingsvalget 2019, med Kristoffer Robin Haug fra Ås som partiets toppkandidat.

22. oktober 2018

Hanne Lisa Matt, Kristin Antun, Benedicte Lund, Kristoffer Robin Haug og Øyvind Solum

– Vi i De Grønne ser først og fremst etter løsninger. Får vi ikke stanset sammenslåingen til Viken er det desto viktigere å kjempe for grasrotdemokratiet og at kommunene blir hørt i den nye fylkeskommunen, sier Kristoffer Robin Haug. 34-åringen er i dag 2. vara for De Grønne på Stortinget, der han blant annet har jobbet for å løfte spørsmål om luft- og støyforurensning, tryggere skoleveier og vern av matjord.

Mange steder i Viken opplever et voldsomt utbyggingspress. Noe av Norges beste matjord trues med å forsvinne, folk sitter i bilkøer og står i stappfulle tog og busser. Andre steder i Viken er det motsatt. Skoler og offentlige tjenester blir sentralisert. De Grønne vil heller skape et samfunn hvor alle har gode liv uten at man ødelegger for hverandre ved å bruke opp ressursene eller ødelegge livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

- Det skal være enklest og billigst å velge miljøvennlig, uansett hvor du bor i Viken. Vi vil støtte de som har ideer og pågangsmot til å skape nye grønne arbeidsplasser, og vi vil ha levende lokalsamfunn der færre er ensomme og vi har mer tid til venner og familie

Med seg på laget har han Hanne Lisa Matt fra Røyken og fylkestinget i Buskerud på andreplassen, og på tredjeplass ble Benedicte Lund, varaordfører i Moss, valgt.

– Bærekraftige regioner er viktig for vår fremtidige velferd. Norge og alle verdens land må gjennomføre en stor omstilling, fra fossilsamfunnet til fornybarsamfunnet, fra utslippssamfunnet til nullutspillssamfunnet. Snuoperasjonen må skje i kommuner og fylker, og jeg er klar til å bidra, sier Hanne Lisa Matt.

Kristin Antun fra Nannestad ble valgt til 4. plass, og Øyvind Solum fra Nesodden ble valgt til 5. plass. Begge sitter i dag i fylkestinget for Akershus MDG. Ståle Sørensen fra Drammen bystyre og Buskerud fylkesting ble valgt til 6. plassen.

– Jeg gleder meg til å jobbe for framtidas arbeidsplasser, gode inkluderende og mangfoldige bomiljø, og med lett tilgjengelige naturverdier. Og ikke minst et fantastisk mangfoldig og viktig landbruk! sier Benedicte Lund.

Det var stor konkurranse mellom flere av plassene blant topp seks, da de tre fylkene alle har mange dyktige og motiverte grønne politikere. På en meningsmåling utført av Sentio i august var MDG inne med 5 mandater i nye Viken fylkesting.

Kandidatene ble valgt av 90 delegater på Viken Miljøpartiet De Grønnes stiftelsesmøte på OsloMet, lørdag 20. oktober.

Topp 10 på De Grønnes liste til fylkestinget:

1. Kristoffer Robin Haug, Ås
2. Hanne Lisa Matt, Røyken
3. Benedicte Lund, Moss
4. Kristin Antun, Nannestad
5. Øyvind Solum, Nesodden
6. Ståle Sørensen, Drammen
7. Signe Bakke Johannessen, Bærum
8. Janicke Karin Solheim, Lier
9. Ida Julsen, Fredrikstad
10. Nikki Schei, Bærum

Se lista i sin helhet her