Viken MDGs fylkestingsgruppe

Hanne Lisa Matt, Kristin Antun, Benedicte Lund, Kristoffer Robin Haug og Øyvind Solum

Dette er Viken MDGs fylkespolitikere 2019-2023

Fylkesråder:

Kristoffer Robin Haug (1984), Ås – Fylkesråd for kollektivtrafikk

Øyvind Solum (1965), Nesodden – Fylkesråd for planlegging og folkehelse

Faste medlemmer i fylkestinget:

Kristin Antun (1980), Nannestad – Gruppeleder for fylkestingsgruppen og komite for plan

Hanne Lisa Matt (1979), Røyken – Komite for samferdsel

Benedicte Lund (1966), Moss – Nestleder i komite for næring

Ståle Sørensen (1972), Drammen – Komite for kultur

Signe Bakke Sølberg (1992), Bærum – Komite for utdanning

Janicke Karin Solheim (1953), Lier – Kontrollutvalget

Ida Julsen (1975), Fredrikstad – Nestleder i komite for finans, administrasjon og klima

Varaer til fylkestinget:

Nikki Schei (1962), Bærum – Vara til komite for næring

Eivind Hoff-Elimari (1976), Nesodden – Vara til komite for finans, administrasjon og klima

Anne Hilde Røsvik (1969), Asker – Vara til komite for samferdsel

Eline Stangeland (1977), Sørum – vara til komite for utdanning

Sigve Brouwer (1957), Kongsberg – vara til komite for samferdsel

Herman Ekle Lund (1988), Drammen – vara til komite for kultur

Marius Hagen (1980), Askim – vara til komite for utdanning

Line Asphaug (1988), Eidsvoll – vara til komite for plan

Vilde Håvardsrud (1994), Kongsberg – vara til komite for kultur

David Medeiro Danielsen (1984), Moss – vara til komite for plan