Viken MDGs fylkestingsgruppe

Dette er Viken MDGs fylkespolitikere 2019-2023

Faste medlemmer i fylkestinget:

Kristin Antun (1980), Nannestad – Gruppeleder for fylkestingsgruppen og komite for utdanning

Kristoffer Robin Haug (1984), Ås – komite for samferdsel

Hanne Lisa Matt (1979), Røyken – Komite for planlegging

Benedicte Lund (1966), Moss – Nestleder i komite for næring

Øyvind Solum (1965), Nesodden – Nestleder i komite for finans, klima og administrasjon

Signe Bakke Sølberg (1992), Bærum – Kontrollutvalget

Janicke Karin Solheim (1953), Lier – vara til komite plan

Varaer til fylkestinget:

Ida Julsen (1975), Fredrikstad – vara til komite for finans, administrasjon og klima

Nikki Schei (1962), Bærum – Vara til komite for kultur

Eivind Hoff-Elimari (1976), Nesodden – Vara til komite for næring

Anne Hilde Røsvik (1969), Nittedal – Vara til komite for samferdsel

Eline Stangeland (1977), Sørum – vara til komite for utdanning

Sigve Brouwer (1957), Kongsberg – vara til komite for samferdsel

Marius Hagen (1980), Askim – vara til komite for utdanning

Line Asphaug (1988), Eidsvoll – vara til komite for kultur

Hanne Lisa Matt, Kristin Antun, Benedicte Lund, Kristoffer Robin Haug og Øyvind Solum