Bidra til nytt program for Viken MDG!

Programkomiteen til Viken MDG er i gang med å hente inn innspill til politikken vår. Allerede nå kan du være med og forme det nye storfylket Viken!

Vi ønsker nå innspill til førsteutkastet! Gå til vikenmdgprogram.no

Frist for innspill er 1. november.

Fylket Viken erstatter Akershus, Buskerud og Østfold allerede ved fylkestingsvalget 2019. Hvordan vil MDG forme fylket vårt for å skape bedre og grønnere liv for innbyggerne i et så mangfoldig fylke? Hvordan kan vi bruke Vikens formidable størrelse til å gå foran og teste ut ny grønn politikk?

Hjelp oss å forme det nye Viken, send inn saker som er viktig for deg eller bidra i ett av våre arbeidsutvalg.

På denne siden oppdateres fortløpende prosessen for utforming av grønn politikk i Viken fram mot kommune- og fylkestingsvalget i 2019.

Har du lyst til å diskutere grønn politikk med likesinnede i Viken? Meld deg til å bidra i et utvalg her!

SLIK LAGER VI VIKEN MDGS PROGRAM FOR 2019-2023

 • Fram til 1. juli 2018: Gi innspill og bidra gjennom utvalgsarbeid og arrangementer!
 • 1. september 2018: Utkast til program sendes til gjennomlesing for alle. Alle tilbakemeldinger mottas med takk.
 • 1. november 2018: Frist for å gi tilbakemelding på utkastet
 • 1. desember 2018: Forslag til program offentliggjøres av programkomitéen, lokallag og grupper av medlemmer kan foreslå endringer til årsmøtet.
 • Februar 2019: Årsmøte i Viken MDG diskuterer, behandler og vedtar program for 2019-2023

Programkomiteen jobber med å bidra til en bredest mulig debatt om hva som er god grønn politikk for det framtidige kjempefylket vårt. Programkomiteen vil arrangere debatter – både virtuelle og fysiske – i samarbeid med lokallagene og eksisterende fylkeslag.

Har du innspill kan du bruke skjemaene lenket til over, men hvis du har konkrete spørsmål om et tema kan du bruke oversikten over programkomiteens medlemmer under.

 

HVEM GJØR HVA I PROGRAMKOMITEEN?

 • Eivind Hoff-Elimari (demokrati og deltakelse, arbeid og velferd): 95 42 95 17 eivindhoff@gmail.com
 • Anne Hilde Røsvik (naturvern, dyrevelferd): anne.hilde.rosvik@gmail.com
 • Gudmund Grønhaug (helse og omsorg): groenhaug@gmail.com
 • Maryan Syversen (integrering): marysyver@gmail.com
 • Jan-Arve Overland (skole og oppvekst): jaoverla@gmail.com
 • Jørn Strømholm (vara; bygg og bolig, samferdsel): jorn-mdg@joyoflife.is
 • Sigve Brouwer (vara; grønt næringsliv og gründerskap): sigve.brouwer@gmail.com
 • Tone Israelsen (naturvern, distriktspolitikk): bergfrua@live.no
 • Erik Skauen (vara)
Foto: Svein Kjøde, 2017