Det nye storfylket Viken går mot regjeringens E18-prosjekt. Dette markerer starten på en ny samferdsels- og miljøpolitikk for Norge. Nå skal vi prioritere de store kollektivløftene, ikke de grå motorveiprosjektene.