TAKK til alle som stemte grønt i Viken! 90 mandater i kommunene og 7 på fylkestinget er fordelt på 91 folkevalgte - 22 flere enn før valget! Vi kom inn i alle kommuner vi stilte liste i. Av landets 10 kommuner med best resultat for De Grønne ligger 6 i Viken. Takk til listekandidater, frivillige, og ikke minst familiene. Takk til alle som har likt og delt det vi har skrevet i sosiale og andre medier. Dette er en skikkelig lagseier! Sammen skal vi ta bedre vare på naturen og klimaet - for mennesker og miljø!