Fotocredit:

Viken Miljøpartiet De Grønne

Viken MDG ble stiftet 20. oktober 2018, i første omgang med et interimstyre, i sluttfasen til fylkeslagene Akershus, Buskerud og Østfold. Disse ble nedlagt 31.12.2018 og fra 1.1.2019 slått sammen til Viken MDG. Her er nesten hele interimstyret samlet i november – det som nå er et fylkesstyre.

De Grønne er det eneste partiet som tar klimakrisen og miljøtruslene tilstrekkelig alvorlig. Vi eksisterer ikke for oss selv, men for å ta vare på vårt felles livsgrunnlag – jordkloden og dens rike natur. Den må ikke utnyttes hensynsløst, men spilles på lag med, for å gi deg og oss, våre alles barn og barnebarn, og alle andre mennesker og dyr som bor her på kloden en levelig fremtid.
Vi vil stille lister i så mange kommuner som mulig, i hele Viken, slik at du kan gi din stemme til fremtiden, naturen, dyrene, og barna – og den hverdagen som omgir oss alle. Vi vil gjøre den grønnere, bedre, mer medmenneskelig og mer bærekraftig.
Vi skal vedta vårt arbeidsprogram på årsmøtet 9. februar. Hva ønsker du deg av oss?

Skriv til oss her: viken@mdg.no

Følg oss på Facebook, her:https://www.facebook.com/vikenmdg/

4. januar 2019