Nå farger vi fylket grønt

Fotocredit: Arbeiderpartiet

Det nye storfylket Viken går mot regjeringens E18-prosjekt. Dette markerer starten på en ny samferdsels- og miljøpolitikk for Norge. Nå skal vi prioritere de store kollektivløftene, ikke de grå motorveiprosjektene. 

1. oktober 2019

Det var en storfornøyd Kristoffer Robin Haug som la frem den nye samarbeidsplattformen for Viken i dag. En plattform som lover en helt annen satsing på miljøvennlige transportløsninger. 

– Dette er en plattform for fremtiden. For klimastreikerne og alle andre som bekymrer seg for følgende av klimakrisen. Et eksempel er at vi sier høyt og tydelig nei til planene som finnes for utvidelse av E18 Vestkorridoren. Planen er vanvittig dyr, og regjeringen vil øke veikapasitet. Det er det motsatte av å være fremtidsrettet.

 

I stedet for dyre motorveiprosjekter ønsker det nye fylkesrådet at pengene brukes på en massiv satsing på kollektivtransport, på nye sykkelveier, og på vedlikehold og sikring av veier som allerede finnes. 

– Vi skal få ned månedskortprisene for barn og studenter. Få flere bussavganger, nye miljøvennlige båtruter, flere lange og sammenhengende sykkelveier.  Ja rett og slett få gjort noe med det store kollektivetterslepet som finnes i fylket vårt. 

Noen av tingene De Grønne er mest fornøyd med i plattformen:

 • I samarbeid med Oslo vil vi redusere kollektivprisene betydelig. Ungdom og studenter vil bli prioritert spesielt.
 • Fylkesrådet vil ta initiativ til å utvikle et felles billettsystem med Oslo, for hele Viken.
 • Ha et mål om at all person- og varetransport i Viken skal være utslippsfri innen 2030, og legge til rette for dette.
 • 80 % klimakutt innen 2030 . med sektorvise kuttplaner, delmål og handlingsplaner
 • Klimabudsjett med inspirasjon fra Oslo
 • prioritere kollektivtrafikk og vedlikehold av veier – ikke bygging av nye
 • Spesielt prioritere at ungdom og studenter får billigst mulig periodebilletter.
 • At man skal kunne reise kollektivt til utfartssteder og opprette flere helgeruter for båter og busser til populære utfartssteder som ellers har lite passasjergrunnlag.
 • Jobbe for fossilfri taxinæring i hele Viken innen 2023, og jobbe for bedre muligheter for dele-drosjer.
 • Arealpolitikk som ikke bygger ned natur eller matjord. Viken skal i stedet bevare og reparere økosystem. Vi har en nullvisjon for tap av matjord og en nullvisjon for tap av biologisk mangfold. 
 • Mål om å være Norges mest insektvennlige fylke
 • Nei til vindindustri i urørt natur og viktige friluftsområder
 • Begrense bruk av vannscooter, ATV og snøscooter. 
 • Vi vil innarbeide et mer inkluderende språk i fylkeskommunens språkprofil.
 • Nei til tredje rullebane på Gardermoen
 • Stor satsing på sykkelvei – med flere sammenhengende traseer, oppgradering av eksisterende sykkelvei og mer seperat plass til sykkel på fylkesveier
 • Tryggere skoleveier med hjertesoner rundt flere skoler

Les hele plattformen her!