Fylkesstyret Viken 2020-2021
Fotocredit: Lage Nøst

Bli kjent med det nye fylkesstyret i Viken

8. februar 2020 avholdt Viken MDG sitt årsmøte og valgte nytt fylkesstyre. Her kan du bli bedre kjent med styremedlemmene, hvilke ansvarsområder de har i styret, og hvilke politiske saker de brenner for.

17. april 2020

Styremedlemmer

Birgitte Sterud (54)  er gjenvalgt som fylkesleder. Hun bor på Jeløya i Moss, og er anestesilege i Sykehuset Østfold. Birgitte har vært medlem av MDG siden 2015 og ble valgt som talsperson for Østfold MDG i 2017 og gjenvalgt i 2018. I oktober 2018 ble hun valgt som leder for interimsstyret i Viken MDG, og valgt som fylkesleder i 2019. Hun har nå hatt tre år som Landsstyrerepresentant, og sitter i MDGs Langtidsstrategiutvalg. 2018 – 2019 deltok hun på MDGs lederkurs, og er nå i ferd med 3. og siste år på masterstudium i ledelse ved Handelshøyskolen BI.

Ansvarsområde i fylkesstyret: Ledelse av fylkesstyret, oppfølging av lokallag, langsiktig strategisk planlegging, kontakt med partiledelsen. Fylkeslagets ansikt utad.

Politisk fokus: Høy kompetanse innen helsepolitikk, stor interesse for naturvern og landbrukspolitikk.

Karina Ødegård (48) 1. nestleder: Hun bor på Grua i Lunner, har hovedfag i analytisk kjemi og jobber nå på Kjelsås som avdelingsleder i SINTEF Norlab. Karina sitter i kommunestyret i Lunner, og er lokallagsleder for Jevnaker og Lunner. Hun har tidligere vært Landsstyrerepresentant og fylkeslagsleder i Oppland.

Ansvarsområde i fylkesstyret: 2. nestleder, jobber med folkevalgtoppfølging og er vara til landsstyret.

Politisk fokus: Distrikt, næringsliv, organisasjonsbygging.

Vegard Thorsen (45) 2. nestleder: Han er bosatt i Solbergelva i Nedre Eiker, og uttdannet  siviløkonom, i tillegg til en master i maritim logistikk og økonomi.  Han er i dag økonomidirektør i Redd Barna og har tidligere vært økonomisjef i Frelsesarmeen,  regiondirektør i Folkeuniversitetet, kontorsjef i BUFETAT, og annen erfaring fra både privat og offentlig sektor.

Ansvarsområde i fylkesstyret: 2. nestleder.

Politisk fokus: Bærekraftig  samfunnsutvikling, oppvekstvilkår, integrering  og fattigdomsbekjempelse.

Kjersti Mosbakk (53): Hun bor i Nannestad, og har yrkeserfaring fra pressearbeid som korrekturleser, webmaster og journalist tilknyttet Utdanningsforbundets medlemsblad. Kjersti har fortid i Arbeiderpartiet hvor hun først ble med i AUF. Hun har også vært tillitsperson for Norsk Journalistlag på arbeidsplassen. Hun har lenge vært opptatt av å ta vare på miljøet og naturen som privatperson og som medlem blant annet i Naturvernforbundet og Greenpeace, men det var først da hun flyttet tilbake til hjemstedet Nannestad at hun ble med i MDG. Nå er hun leder i Nannestad MDG, 2. vara til kommunestyret og nestleder i kontrollutvalget.

Ansvarsområde i fylkesstyret: sekretær i styret.

Politisk fokus: God distriktspolitikk, å jobbe mot forbruksjaget og heller fremme andre gode verdier i livet som natur, friluftsliv, kultur og opplevelser, og et samfunn med et roligere tempo hvor alle kan ha mer tid til hverandre og seg selv.

Thomas Land (53): Han bor i Bærum og drev tidligere sin egen rørleggerbedrift, og arbeider nå i et eiendomsselskap med utvikling av eiendom. Han har erfaring som tillitsvalgt håndverker i LO-systemet og som arbeidsgiver og bedriftseier i NHO. Thomas har kort fartstid i MDG, men innstilt til styreplass i Bærum MDG og er medlem av sentralt MDG-utvalg for politikkutforming vedrørende arbeidslivsspørsmål.

Ansvarsområde i fylkesstyret: Organisasjonsbygging og nye lokallag.

Politisk fokus: Arbeids- og næringslivspolitikk hvor jeg ønsker totalt sett og bidra til at samfunnet skal bli grønnere og mer humant og leve i for både små og store.

Cathrin Janøy (37): Hun er bosatt i Drammen, har en bachelor i teologi og er sertifisert kostholdsveileder.  Inntil nylig var hun HR-ansvarlig i stiftelsen ULOBA i Drammen. (ULOBA administrerer BPA-ordninger i en rekke kommuner i hele landet). Cathrin har fortid som både tillitsvalgt og folkevalgt i KrF og var på andreplass på KrFs stortingsvalgliste ved valget i 2017. Hun er nylig innmeldt hos oss, og er nå kommunestyrerepresentant og leder av hovedutvalg for oppvekst og utdanning for MDG i Drammen.

Ansvarsområde i fylkesstyret: Folkevalgtopplæring i Viken.

Politisk fokus: Rettferdig fordeling av ressurser og menneskerettigheter. Opptatt av menneskets forvalteransvar og mener at vår tids viktigste kamp er å begrense klimagassutslipp og ta vare på naturen slik at vi skal kunne ta vare på livsgrunnlaget til barna og kommende generasjoner.

Rikke Cassandra Maske (31): Hun er bosatt i Råde og har bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver og kommunikasjonskonsulent i Bjugn og Råde kommuner. Rikke har sittet i styret for kommunikasjonsforeningen i Trøndelag, har kompetanse på sosiale medier, både innhold og tekniske løsninger. Hun har vært medlem i MDG siden 2017, og er innvalgt i kommunestyret og kontrollutvalget i Råde fra 2019.

Ansvarsområde i fylkesstyret: Kommunikasjon og hjemmeside.

Politisk fokus: Jeg brenner spesielt for dyrevelferd, vern av naturen og grønt næringsliv.

Lars Kristian Selbekk (31): Han er opprinnelig trønder, men er bosatt i Askim. Han har en master i biologi fra NTNU og arbeider nå som vannområdeleder i Haldenvassdraget vannområde.  Lars er aktiv i foreningen FRI og i Røde Kors. Han har vært medlem i MDG fra 2015 og fra 2019 3. vara i Indre Østfold kommunestyre og leder av lokalforeningen. Har tidligere også vært aktiv i Natur og Ungdom, Biologer uten Grenser og Europeisk Ungdomsparlament.

Ansvarsområde i fylkesstyret: Ønsker å  jobbe med skolering og kurs.

Politisk fokus: engasjerer seg for vannmiljø og arbeid med vannforskriften, landbruk og lokal produksjon, Europeisk miljøarbeid, inkludering og skeiv politikk.

Brit Eva Helgedal (64): Hun er bosatt i Modum, utdannet sosionom med praksis særlig fra rusområdet, kriminalomsorg, samt booppfølging innen rusfeltet og med flyktninger. Hun har en tilleggsutdannelse i administrasjon og ledelse, samt videreutdannelse i rusproblematikk. Brit har også naturterapeutisk utdannelse, driver egen virksomhet som naturterapeut (siden 2004) og er delvis pensjonert. Hun var i 2013 med å starte Modum MDG , har vært mangeårig styremedlem og er nå styreleder for lokalpartiet.  Brit er eneste representant for partiet i Modum kommunestyre. Sitter også som medlem i det nyopprettede Hovedutvalget for samferdsel og næring. Brit har i flere år vært medlem av Naturvernforbundet og flere dyrevernorganisasjoner.

Ansvarsområde i fylkesstyret: Ønsker å bidra til å støtte og styrke små lokallag.

Politisk fokus: Distriktspolitikk og å gjøre MDG til en suksess på bygda som i byen. Jordvern, med nullvisjon for tap av matjord. Naturvern, med stort engasjement for  ivaretakelse av nærturområder i kommunen. Dyrevelferd, med id-merking og sterilisering. Samferdselspolitikk med utvikling av kollektivtrafikken på bygda.

Nina Kadir (18), representant fra Grønn Ungdom: Hun er bosatt på Strømmen og har vært aktiv i GU og MDG siden 2016. Nina sitter nå som leder i Akershus GU på tredje året. Hun er styremedlem og landsstyrerepresentant for Viken GU. Sitter også i GUs politiske utvalg for helse, velferd og likestilling, og er styremedlem/GU-representant i Lillestrøm MDG.

Ansvarsområde i fylkesstyret: Representere Grønn Ungdom, være bindeleddet mellom MDG og GU i Viken.

Politisk fokus: Klima og natur, innvandring og integreringspolitikk, psykisk helse.

Varaer

Gabriel Kielland (65), 1. vara: Han er bosatt på Fetsund i Lillestrøm kommune, er utdannet geofysiker og har i en årrekke arbeidet ved Meteorologisk Institutt. Han har vært medlem i MDG siden 2011 og var lokallagsleder i Fet MDG til Fet ble slått sammen med Sørum og Skedsmo til Lillestrøm.  Han har vært talsperson for Lillestrøm MDG og medlem av fylkesstyret i Akershus, nå i Viken MDG. Gabriel er nå medlem av kommunestyret i Lillestrøm. Utenom politikken har Gabriel også hatt en rekke tillitsverv i ulike lag og foreninger.

Line Asphaug (31), 2. vara: Hun er bosatt i Eidsvoll og jobber som kontormedarbeider i Hafslund-Nett. Medlem i MDG fra 2015. Medlem av fylkesstyret for Akershus fra 2018 og medlem av fylkesstyret i Viken fra konstituering  høsten 2018. og videre i 2019. Line har fra inneværende periode. 1. vara til kommunestyret og medlem av kommunalt utvalg for helse, omsorg og forebygging. Line er dyreelsker og brennende opptatt av jordvern, naturvern og dyrevern. I Fylkesstyret har  Line arbeidet med administrative saker, nettside og bistand til diverse lokallag.

Marianne Kleven (45), 3. vara: Hun bor i Askim og er filmregissør med sterkt samfunnsengasjement. Marianne har jobbet mye med filmprosjekter med forsknings-, miljø- og klimarelatert innhold og fått god innsikt i dette gjennom sitt arbeid. Hun har vært styreleder i 7 år i fagforbundet Norske Filmregissører og har både styre- og organisasjonserfaring, medieerfaring og kulturpolitisk erfaring. Marianne var nr 6 på listen til MDG Indre Østfold og var engasjert i kommunevalgkampen.

Håvard Tunheim (39), 4. vara: Han bor i Bærum er utdannet på master-nivå i innovasjon, ledelse og grønn vekst og har omlag ti års erfaring som prosjektleder. Han er nyinnmeldt i MDG og har vært med som frivillig og vara i kulturutvalget i Bærum.

Alexandra Torgersen (49), 5. vara: Hun er bosatt i Kongsberg, og er utdannet kjemiker med doktorgrad i materialteknologi. Alexandra har erfaring fra amerikansk bilindustri med fokus på el- og hydrogenbiler. Arbeider nå i tilknytning til olje og gass-clusteret på Kongsberg, men ønsker å bruke fagkunnskapen innen fornybar energi.

Alexandra er nyinnmeldt i MDG og kan ikke skilte med verv i partiet. Hun  har et sterkt engasjement for miljø og for endring i politikk for å få dette til. Veldig klar for å bidra i MDGs videre vekst for et bedre samfunn.

Sten Inge Tunli (58), 6. vara: Han bor på Tomter i Indre Østfold kommune, er utdannet med en mastergrad innen samferdsel, samt bedriftsøkonomi. Sten Inge har jobbet i kommunesektoren som  teknisk sjef, vært virksomhetsleder og jobber nå i stabsfunksjon i Bane NOR. Han har vært medlem i MDG siden 2014, og sittet i fylkesstyret i Østfold (2016-18) og er nå lokallagsleder i Indre Østfold. Han er spesielt opptatt av samferdsel, samfunnsplanlegging, naturmangfold, bærekraft og livskvalitet.

Camilla Bjørnbakken Langen (27) , vara Grønn Ungdom: Camilla har vært aktiv i GU og  MDG siden 2018 etter å ha byttet parti etter flere år i Venstre.  Hun er 1 vara til utvalget for helse oppvekst og velferd i Lier, og styremedlem i Lier MDG. Hun er også nestleder i De Grønne Glitrende, som er MDG sitt regnbuenettverk. De Grønne Glitrende jobber for rettighetene til kjønns, seksualitets og relajsonsminioriteter. Hun har tidligere  vært nestleder i Grønn Ungdom Buskerud og landsstyrerepresentant i Grønn Ungdom.