Årsmøte Viken MDG
Fotocredit: Kristin Myrvang Gjørv

Årsmøte i Viken MDG ble avholdt 9.2.

Medlemmer fra hele Viken var samlet til årsmøte i Viken MDG 9.2. Etter gode debatter om bl.a. arbeidsprogram, budsjett og valgkampstrategi ble ny valgkomité valgt, og nytt styre.

Det nye styret består av :

Birgitte Sterud fra Moss, leder (gjenvalg)
Øyvind Solum fra Nesodden, 1. nestleder (gjenvalg)
Magnus Thun fra Drammen, 2. nestleder (ny fra annen posisjon)
Ida Julsen fra Fredrikstad, medlem (gjenvalg)
Anne Hilde Røsvik fra Asker, medlem (gjenvalg)
Line Asphaug fra Eidsvoll, medlem (gjenvalg)
Kristin Antun fra Nannestad, medlem (gjenvalg)
Øyvind Woie fra Indre Østfold, medlem (ny)
Haydar Øzbal fra Drammen, MEdlem (ny)

Gabriel Kielland fra Fet, 1. varamedlem (gjenvalg)
Eirik Ballestad fra Ullensaker, 2. varamedlem (gjenvalg)
Ami Bernerús fra Røyken, 3. varamedlem (gjenvalg)
Rasmus Hansson fra Bærum, 4. varamedlem (gjenvalg)
Peter Brekke fra Nedre Eiker, 5. varamedlem (ny)

Ny valgkomité består av:

Even Gulowsen fra Asker, komitéleder (gjenvalg)
Eline Stangeland fra Sørum, medlem (ny)
Halvard Klevmark fra Lunner, medlem (ny)
Caroline Nesbø Baker fra Kongsberg, medlem (ny)
Trond Løvereide fra Fredrikstad, medlem (ny)
Marit Hoff fra Nittedal, varamedlem (ny)
Inger Marie Johansen fra Råde, varamedlem (gjenvalg)
Heidi Biseth fra Drammen, varamedlem (ny)

 

11. februar 2019