SIGNE BAKKE JOHANNESSEN

26 år, Bærum

Innstilt til 7. plass

BAKGRUNN, UTDANNING OG ARBEID

Signe er samfunnsgeograf, kommunestyrerepresentant og student, oppvokst og bor på Kolsås i Bærum kommune. Hun er singel, har ikke bil og studerer nå ved Universitet i Oslo (UiO) der hun tar en bachelor i samfunnsøkonomi. Tidligere har hun tatt en bachelor i samfunnsgeografi ved UiO, etterfulgt av en master i geopolitikk og internasjonal økonomi ved University College Dublin. I tillegg har hun tatt en årsenhet i KRLE og hatt utveksling i Ghana med global miljøforvaltning som fritt emne. Signe har også vært engasjert i menighetsarbeid der hun blant annet har jobbet som barne- og familiearbeider og trosopplæringsmedarbeider.

FOR PARTIET

Signe meldte seg inn i partiet da hun var 19, og ble raskt aktiv. Særlig har hun vært engasjert i Grønne Studenter, der hun blant annet var representant i Studentparlamentet på UiO og leder for Grønne Studenter Oslo i 3 semestre. Siden har Signe blitt leder for Grønne studenter på nasjonalt plan. Som leder for Grønne Studenter er hun også i landsstyremedlem i partiet, der hun markerer seg med gode og godt forberedte innlegg.

Siden valget 2015 har Signe også vært kommunestyrerepresentant i Bærum kommune. Hun representerer MDG i hovedutvalget miljø, idrett og kultur. I arbeidet som folkevalgt hun fått god bruk for sine relevante studier innenfor samfunnsgeografi for å fremme grønn byutvikling i kommunen. Klimaomstilling, arealpolitikk og forbrukskritikk er hennes fremste hjertesaker.

NOMINASJONSKOMITEEN VEKTLEGGER

Signe har en tydelig forankring i partiets verdigrunnlag, og et svært troverdig engasjement for en rekke politikkområder, deriblant likestilling, utdanning og areal og transport. Hun kommer også stadig på i media, og viser gode skriftlige formuleringsevner. I tillegg har hun svært god muntlig fremstillingsevne blant annet i landsstyret til MDG og i debatter, der hun er tydelig og strukturert og godt forberedt. Hun fremstår som en svært reflektert, lyttende og bestemt politiker med sterk rettferdighetssans. Hun anerkjenner viktigheten av andres meninger, også når de går mot hennes egne – for demokratiets skyld. Mellom komiteens intervjuer hadde hun lest seg betydelig opp på regionreformen og Viken som område. Hennes ønske om engasjement på fylkesnivå bunner bl.a. i de mulighetene hun ser i regionreformen for grønn innflytelse. Hun har stor arbeidskapasitet, lærer fort og er svært motivert for å bidra godt forberedt i valgkampen flere steder i Viken, og senere i en fylkestingsgruppe. Vi anerkjenner et behov for unge, uetablerte folk i politiske organer, fordi det er ungdommens fremtid vi avgjør nå. Som parti må vi vise at ser morgendagens behov og møter dem med morgendagens politikk, ved å løfte blikket og stille nye spørsmål. Signe representerer dette perspektivet, og ungdommen selv, på en måte ingen andre av de vi har intervjuet kan. Vi mener at hun både som politiker og som ungdomsrepresentant er helt nødvendig i valgkampen og i en fylkestingsgruppe.