ØYVIND SOLUM

53 år, Nesodden i Akershus

Innstilt til 5. plass

BAKGRUNN, UTDANNING OG ARBEID

Øyvind er oppvokst i Oslo og har siden 2002 bodd på Nesodden. Han er samboende, har 3 døtre og 1 stesønn. Han har mastergrad i sosialantropologi, med støttefagene religionshistorie og psykologi.

CV’en er omfattende, men han er nok mest kjent for engasjementet i Alternativ Nettverk, som han var med å stifte i 1992. Der har han vært daglig leder, styreleder og redaktør for Magasinet Visjon. Han var hovedansvarlig for alternativmessene i Oslo, Bergen og Trondheim og deltok i den anledning i tv-debatter og ledet paneldebatter.

Øyvind har tatt initiativ til/ deltatt i mange andre prosjekter, bl.a. Stiftelsen -/ Foreningen Kilden Økosamfunn, Aksjon livssynsfrihet i skolen, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Holistisk Forbund, Innsamlingsaksjonen for forskning på alternativmedisin og kreft og Earth Charter Norge. I ca. 20 år var Øyvind regelmessig foredragsholder og debattleder om alternativ og holistisk spiritualitet, livssyn og filosofi, og deltok i en rekke debattprogrammer på tv og radio. Etter at han ble valgt inn i kommunestyret for MDG, valgte han å tone ned det engasjementet, og fokuserte på grønn politikk.

FOR PARTIET

Øyvind har lang fartstid i MDG. Han var noe aktiv på 90-tallet, og sto også på liste for partiet. Ble på nytt aktiv på Nesodden for ca. 10 år siden, organiserte Grønn Festival (som nå er et årlig arrangement). Han har vært medlem av lokallagsstyret like lenge, og ledet dette siden 2011.        I 2014 ble han valgt inn i fylkesstyret i Akershus, og har ledet fylkeslaget siden 2015. Han er medlem av landsstyret i MDG siden 2014, og har deltatt på nesten alle landsmøter i MDG siden 2010.

Øyvind har vært folkevalgt i Nesodden i 2011, og er det fremdeles, som gruppeleder siden 2014. Han er nestleder i plan-og teknikkutvalget, i formannskapet siden 2015. Han var også Akershus’ 1. kandidat til stortingsvalget i 2013, og 3. kandidat i 2017.  Fra 2015 har han vært heltidspolitiker som fylkestingsrepresentant for Akershus, og er gruppeleder. Han sitter i Fylkesutvalget, Administrasjonsutvalget, Koordineringsutvalget og Hovedutvalg for plan, næring og miljø). Han er også leder i rovviltnemda for Oslo, Akershus og Østfold (fra 2016), og nå medlem av Fellesnemda for Viken fylkeskommune.

NOMINASJONSKOMITEEN VEKTLEGGER

Øyvind har lang fartstid i MDG, og kjenner alle nivåer i partiet godt. Han har en bred kontaktflate og stort nettverk. Erfaringene spenner over et vidt felt, og særlig har det å opprette og lede ulike organisasjoner, lært ham mye om å møte nye utfordringer. Han er kunnskapsrik, er spesielt opptatt av global rettferdighet og har et dypt forankret grønt engasjement, og har stor innsikt på en rekke områder i politikken.

Han er vant med media og behersker dette godt. Han er formulerer seg meget godt både skriftlig og muntlig, og deltar gjerne i debatter. Øyvind er utpreget vennlig og lett å samarbeide med. Han søker konsensus, og oppfattes av mange som en mild og svært omgjengelig leder.  

Vi fremhever spesielt hans inngående kjennskap til og forståelse for politisk arbeid på flere nivå, og at han kan det politiske håndverket. Han har svært mye å tilføre i fylkestingsgruppe og i valgkamp.