ELINE STANGELAND

41 år, Sørum i Akershus

Innstilt til 13. plass

BAKGRUNN, UTDANNING OG ARBEID

Eline er hjemmearbeidende mor til 3 barn, og bor med familien i Sørumsand. Hun har en intrafakultær cand. mag. i litteraturvitenskap, natur og ressursgeografi og hovedfag i sosialantropologi. Hovedfaget er fra Island, om hvordan mennesker på et lite sted (Vestmannaeyjar) forholder seg til naturkatastrofer / risikovurderinger. Det ga innsikter som har vært nyttige i arbeidet for MDG. Før hun ble mor hadde hun forskjellige jobber innen utdanning, regnskap og kundebehandling, i perioden 1992 – 2005. Hun er spesielt opptatt av klassisk naturvern, jordvern – matjord, biologisk mangfold, klima, nærnatur og villmark.

FOR PARTIET

Eline var medstifter av Sørum MDG i 2014. Hun ble valgt til leder på stiftelsesmøtet, og har ledet lokallaget siden. Hun var førstekandidat til kommunevalget i 2015, og kom inn som eneste representant for De Grønne. Hun sitter i miljø og samfunnsutviklingsutvalget, er første vara til formannskapet, samt medlem av budsjettnemd, kommuneplanutvalg og styringsgruppa for kommunereformen. Alene i opposisjon setter hun likevel saker på agendaen og jobber utrettelig for gjennomslag, noe hun også har klart å få. I Akershus fylkeskommune er hun medlem av skoleutvalget for Ås Videregående skole (fra 2018) og styringsgruppa for Haldenvassdraget (fra 2018), samt vara til diverse hovedutvalg.

Eline ble valgt inn i fylkesstyret til Akershus MDG i 2016, og var fast medlem til årsmøtet 2018. Der var hun også kasserer. Hun har siden 2015 vært varamedlem i fylkesstyret, og har deltatt på flere Landsstyremøter i partiet. Hun sto på 7.plass på stortingslista for Akershus MDG i 2017, og i forbindelse med kommunesammenslåingsprosessen mellom Skedsmo, Fet og Sørum, er hun nå talsperson for Nye Lillestrøm MDG. Hun er aktiv i media med over 40 leserinnlegg i lokalpresse, og har erfaring fra flere valgkamper.

NOMINASJONSKOMITEEN VEKTLEGGER

Eline kjennetegnes av sin store arbeidskapasitet, systematikk, grundighet og pålitelighet. Hun har et vennlig og vinnende vesen, og bak en tilsynelatende noe forsiktig fremtoning skjuler det seg enorm stå-på-vilje, kraft, mot og tålmodighet. Med dette klarer hun å få gjennomslag også i opposisjon. Hun liker å skrive og er svært god til det. Hun er en av partiets mest synlige på Romerike, også med redaksjonelle oppslag, og en svært god representant for De Grønne de siste 3 årene. Hun har tydelig og god forankring i partiets verdigrunnlag, kjenner og formidler politikken godt. Hun har vært svært aktiv i valgkamper, liker det og gleder seg til den neste. Hun er et fast innslag på bygdedager og annet og har bidratt på arrangementer i andre deler av Romerike og Akershus, som kollektiv-aksjoner, stands, postkassedistribusjon osv.. Eline er svært motivert for å sette seg godt inn i fylkespolitikken for hele Viken og gleder seg til å bli kjent med hele området. Hennes vilje og evne til å sette partiet foran seg selv er fremtredende og hun er en man virkelig kan regne med uansett hvor på en liste hun står. Hun blir en svært viktig bidragsyter i valgkampen og for fylkestingsgruppen.