BENEDICTE LUND

52 år, Moss i Østfold

Innstilt til 3. plass

BAKGRUNN, UTDANNING OG ARBEID

Benedicte er født og oppvokst i Østfold, har samboer, voksne barn og katt. Hun er utdannet ved Norges Miljø – og biovitenskapelige Universitet med mastergrad i dyrevelferd og ernæring hos fjørfe, samt 2-årig økonomisk administrativ lederutdanning. Hun har en variert bakgrunn fra arbeid i ulike deler av matvareproduksjonen, som daglig leder i Norsk Fjørfelag fra 2000-2007, fra 2007-2011 i nordisk Genressurssenter der hun utarbeidet kommunikasjonsoppgaver og vernestrategier for å bevare husdyrraser i Norden. Hun deltok på flere globale møter i FAO, FNs mat og landbruksorganisasjon i Roma. Fra 2011-2013 jobbet hun hos Fylkesmannen i Østfold, i Landbruksavdelingen med Handlingsplanen for Bygdeutviklingsmidler. Hun ledet også et prosjekt for opplevelsesnæring knyttet til landbruket samt Kvinnovasjon, et prosjekt for å øke kvinners lyst og kompetanse til å starte egen virksomhet. 2013 – 2015 jobbet hun for Kjøtt og fjørfebransjens Landsforbund, og fra 2015 for Gårdsand AS som kvalitetsleder med ansvar for dyrevelferd og helse. Hun er også pådriver i arbeid for å sikre god dyrevelferd og helse gjennom prosjekter og handlingsplaner.

FOR PARTIET

Benedicte er nå varaordfører i Moss. Hun var med å starte MDG Moss og Rygge i 2013. Etter valget i 2015 fikk MDG to representanter i bystyret og hun var med å forhandle frem avtalen med Høyre, Frp og Krf som var svært omfattende og fremoverlent, der hun ble varaordfører. MDG valgte å tre ut av samarbeidet med de borgerlige da disse ikke overholdt avtalen. Etter Stortingsvalget fikk Arbeiderpartiet ordførerstillingen, men Benedicte fortsatte som varaordfører og sitter nå i posisjon med AP, SV og Rødt. Hun har markert partiet svært godt i Moss og Rygge bl.a. for utbredelse av sykkelveier og i samferdselspolitikken generelt. Hun er en anerkjent og svært godt likt varaordfører i byen. Benedicte har også vært varamedlem i Sentralstyret i partiet 2016 – 2017, og har sittet i fylkesstyret i Østfold.  

NOMINASJONSKOMITEEN VEKTLEGGER

Benedicte kjenner partiet godt både organisatorisk og politisk, har erfaring fra lokal- og fylkeslag, sentralstyre, som folkevalgt og i valgkamper. Hun har vist seg som en dyktig brobygger, med stor evne til samarbeid med både rød og blå side, og klarer å få politiske gjennomslag. Hun er taktisk og strategisk i forhandlinger, og har sittet i to ulike posisjoner snart en hel periode, og en kort tid i opposisjon i mellom disse. Hun er sterk og mild på samme tid, med god teft for hvilke politiske kamper som bør tas, og når det er klokest og mest å vinne på kompromisser. Nødvendige kamper tar hun uten å få fiender i andre partier, og tåler nederlag uten å skape dårlig stemning, men fortsetter utrettelig sitt arbeid for partiet. Forankringen i De Grønnes verdigrunnlag er sterk og tydelig, hun er vant med media, fremstår troverdig grønn og har meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne. Hennes fremste kompetanseområder er landbruk, dyrevelferd, samferdsel, demokrati, åpenhet og inkludering samt inngående kjennskap til Østfold fylke. Internt er hun samlende, entusiastisk, inspirerende, lydhør og løsningsorientert, med stort fokus på å løfte andre frem. I intervjuer har hun lagt for dagen et stort engasjement og høy motivasjon for både valgkamp og arbeid i fylkestinget.

Nominasjonskomiteen mener hun har høy kapasitet og svært mye å bidra med og er en helt nødvendig representant både i valgkamp og i en fylkestingsgruppe.