ANNE HILDE RØSVIK

49 år, Asker, Akershus

Innstilt til 12. plass

BAKGRUNN, UTDANNING OG ARBEID

Anne Hilde er fra Bamble i Telemark, men har bodd i Asker i 21 år. Hun har en voksen datter, og kjæreste i Nittedal som hun flytter sammen med om et års tid.

Hun er utdannet biolog fra Universitetet i Oslo (UiO) med hovedfokus på arktisk biologi og fysiologi. Hun har jobbet i legemiddelbransjen bl.a. med salg og markedsføring, noe som har bidratt til stor innsikt også innen medisin som fagfelt. Nå jobber hun for Helsebiblioteket, en seksjon på Folkehelseinstituttet, med bl.a. oppbygging av databaser, kvalitetsvurdering av retningslinjer, artikler i fagtidsskrifter og vitenskapelige publikasjoner. Hun er kurs- og foredragsholder, også på internasjonale kongresser, og har veiledet studenter i laboratoriefag. Hun har lenge vært engasjert i naturvern og svært aktiv innen dyrevern.  

FOR PARTIET

Anne Hilde har ledet Asker MDG i 6 år og har vært en viktig drivkraft for etablering og utvikling av lokallaget i Asker og er fortsatt i styret i Nye Asker MDG. Hun har vært aktiv i alle valgkampene siden hun meldte seg inn i 2010 og i arbeid med lokalt partiprogram. Nå er hun nestleder i programkomiteen for Viken MDG. Hun har vært med i styret i Akershus MDG i til sammen 4 år. Ved siden av dette har hun også vært etablerer og en viktig pådriver i dyrevernpolitisk gruppe i partiet og sitter i styret der. Anne Hilde har også vært med i ressursgruppe for landbruk.

Fra 2015 har Anne Hilde vært folkevalgt og er kommunestyrerepresentant, representant i bygningsrådet og er vararepresentant i formannskapet.

Ved siden av sine verv har hun vært aktiv i media med lokale saker og også med nasjonale problemstillinger som hun får nasjonal oppmerksomhet for.

NOMINASJONSKOMITEEN VEKTLEGGER

Anne Hilde har lang fartstid i partiet og kjenner det godt særlig på lokalt- og fylkesplan. Hun har en synlig og merkbar forankring i partiets verdigrunnlag. Hun oppleves av andre å leve som hun lærer og er svært troverdig i sitt engasjement som særlig retter seg mot dyrevern, jordvern, naturmangfold, arealplanlegging og mat. Anne Hilde er arbeidsom med stor kapasitet, engasjerer seg i temaer som er viktige for partiet og setter saker på dagsorden.  

Hun er medievant, en god foredragsholder og ansees som svært dyktig i med å snakke med mennesker i flere sammenhenger. Kompetansen er høy på flere felt, hun er kunnskapsrik og dessuten svært god til å formulere seg skriftlig. Hun har god forståelse for hva som kan engasjere leseren og formidler på en lett forståelig og fengende måte. Dette gjør at hun har gjennomslagskraft og blir synlig. Hun har et smittende godt humør og evne til å inspirere og motivere. Anne Hilde omtales som konstruktiv og løsningsorientert og vil være svært viktig i valgkampen og en nødvendig og dyktig bidragsyter for en fylkestingsgruppe.