Valgkomiteen ønsker innspill!

2. mai 2018

Som kjent skal fylkene Østfold, Akershus og Buskerud slås sammen til et nytt stor-fylke under navnet Viken. I MDG forbereder vi oss på denne situasjonen og vil på møte 20. oktober stifte fylkeslaget Viken MDG. Det nye fylkesstyret skal ha 9 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Valgkomiteen ønsker å komme i kontakt med personer som kan tenke seg å gjøre en innsats for partiet i et viktig tillitsverv. Hvis du ønsker å bli vurdert for en plass i styret, ber vi deg å komme med innspill i dette skjemaet, eller ta kontakt med valgkomiteen allerede nå.

Valgkomiteen består av følgende personer:

  • Thomas Bedin - thomasbedin@hotmail.com (Østfold)
  • Nina Mari Wagner - wagnernina@hotmail.com (Østfold)
  • Mette Sperre - mette.sperre@gmail.com (Akershus)
  • Even Gulowsen - even.gulowsen@gmail.com (Akershus)
  • Fredrik Zeiner - fredzeiner@yahoo.no (Buskerud)
  • Max Vittrup Jensen - maxvjensen@gmail.com (Buskerud)