Innstillingen til Viken MDGs styre er klar

2. mai 2018

Valgkomiteen er klare med sin innstilling til det aller første styret i Viken MDG!

Som leder og nestledere er foreslått personer som idag er leder eller talsperson i eget fylke. At disse viderefører sin deltakelse i det nye styret, er et godt grep for å sikre kontinuitet og smidig overgang til en ny region.  Øvrige foreslåtte styremedlemmer har alle idag erfaring fra respektive fylkesstyrer eller annen fremskutt virksomhet.

Når tre styrer smeltes sammen til ett felles styre, har det vært nærliggende å gi preferanse til nåværende styremedlemmer som er villige til å fortsette. Det har like fullt vært komiteens ambisjon også å søke etter kandidater utenfor kretsen av nåværende fremskutte tillitspersoner.  Våre bestrebelser har imidlertid ikke gitt overbevisende resultater.

FORSLAG TIL STYRE I VIKEN MDG

 • Leder Birgitte Sterud, Moss
 • Nestleder Øyvind Solum, Nesodden
 • Nestleder Nils Nordenstrøm, Drammen
 • Styremedlem Line Asphaug, Eidsvoll
 • Styremedlem Kristin Antun, Nannestad
 • Styremedlem Ida Julsen, Fredrikstad
 • Styremedklem Håkon Borch, Moss
 • Styremedlem Ståle Sørensen, Drammen
 • Styremedlem Magnus Thun, Drammen
 1. 1. Vara Gabriel Kielland, Fet
 2. 2. vara Jørn Strømholm, Bærum
 3. 3. vara Eirik Ballestad, Ullensaker
 4. 4. vara Ami Bernérus, Røyken
 5. 5. vara Rasmus Hansson, Bærum

Komiteens oppdrag har vært å foreslå et interimsstyre hvis funksjonstid skal være fra stiftelsesmøtet 20. oktober til første ordinære årsmøte i februar 2019.  Komiteen legger til grunn at de valgte personene i interimsstyret vil fortsette i vervene også etter årsmøtet i 2019, men er beredt til å tre i funksjon også forut for årsmøtet i 2019.  Komiteens forslag er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av følgende:

 • Nina Wagner og Thomas Bedin, Østfold
 • Fredrik Zeiner, Buskerud
 • Mette Sperre og Even Gulowsen, Akershus

Max Vittrup Jensen, Buskerud var også valgt til komiteen, men har trukket seg fra komiteens arbeid i samråd med styret i Buskerud MDG.

Valgkomiteen består av følgende personer:

 • Thomas Bedin - thomasbedin@hotmail.com (Østfold)
 • Nina Mari Wagner - wagnernina@hotmail.com (Østfold)
 • Mette Sperre - mette.sperre@gmail.com (Akershus)
 • Even Gulowsen - even.gulowsen@gmail.com (Akershus)
 • Fredrik Zeiner - fredzeiner@yahoo.no (Buskerud)
 • Max Vittrup Jensen - maxvjensen@gmail.com (Buskerud)