Fylkesstyret

På Viken MDGs stiftelses- og nominasjonsmøte 20. oktober ble fylkeslagets første styre valgt.

2. mai 2018

Birgitte Sterud, leder
E-post: birgitte.sterud@mdg.no
Tlf: 905 39 849

Øyvind Solum, 1. nestleder
E-post: oyvind.solum@mdg.no
Tlf: 909 95 595

Nils Nordenstrøm, 2. nestleder
E-post: nilsn@online.no
Tlf: 917 48 408

Viken MDGs fylkesstyre består av:

 • Leder: Birgitte Sterud, Moss
 • Nestleder: Øyvind Solum, Nesodden
 • Nestleder: Nils Nordenström, Drammen
 • Styremedlem: Line Asphaug, Eidsvoll
 • Styremedlem: Kristin Antun, Nannestad
 • Styremedlem: Ida Julsen, Fredrikstad
 • Styremedlem: Håkon Borch, Moss
 • Styremedlem: Anne Hilde Røsvik, Asker
 • Styremedlem: Magnus Thun, Drammen
 • 1. Vara: Gabriel Kielland, Fet
 • 2. vara : Jørn Strømholm, Bærum
 • 3. vara : Eirik Ballestad, Ullensaker
 • 4. vara : Ami Bernérus, Røyken
 • 5. vara : Rasmus Hansson, Bærum

Interimsstyrets funksjonstid skal være fra stiftelsesmøtet 20. oktober til første ordinære årsmøte 9. februar 2019.  

Du kan også kontakte fylkessekretær Kristin Gjørv på kristin.gjorv@mdg.no, tlf. 980 44 758

Ønsker du å kontakte valgkomiteen, klikk her