Nyheter

Årsmøte i Viken MDG 9.2.2019

Viken MDG holder årsmøte 9.2.2019 i Drammen. Du finner arrangementet på Facebook her: https://www.faceb...

MDG vokser!

I 2019 har Viken MDG så langt fått 110 nye medlemmer!  Særlig etter at den nye  regjeringsplattformen ble kunngjort har vi sett stor økning i innmeldingene.

...

Godt nytt grønt år!

De Grønne er det eneste partiet som tar klimakrisen og miljøtruslene alvorlig nok!

Vi vil gjøre hva vi kan for at 2019 skal bli godt, og grønt, for å brems...

Viken Miljøpartiet De Grønne

Viken MDG ble stiftet 20. oktober 2018, i første omgang med et interimstyre, i sluttfasen til fylkeslagene Akershus, Buskerud og Østfold. Disse ble nedlagt 31.12.201...

Går til valg for et grønnere Viken

Viken Miljøpartiet De Grønne har valgt en bredt sammensatt liste av kandidater til fylkestingsvalget 2019, med Kristoffer Robin Haug fra Ås som partiets toppkand...

Miljøpartiet De Grønne

Viken Miljøpartiet De Grønne er stiftet

Lørdag 20. oktober ble Miljøpartiet De Grønnes fylkeslag i Akershus, Buskerud og Østfold slått sammen til Viken Miljøparitet De Grønne, som en følge av regi...

Innstillingen til styret i Viken MDG er klar

Valgkomiteen er klare med sin innstilling til det aller første styret i Viken MDG!

...

Viken-lista for 2019 er klar

Nominasjonskomiteen har nå lagt frem sin innstilling til Viken MDGs liste til fylkestingsvalget 2019.

...