Viken Miljøpartiet De Grønne er stiftet

Lørdag 20. oktober ble Miljøpartiet De Grønnes fylkeslag i Akershus, Buskerud og Østfold slått sammen til Viken Miljøparitet De Grønne, som en følge av regionreformen.

22. oktober 2018

Birgitte Sterud fra Moss ble valgt som leder og får med seg to nestledere i Øyvind Solum (Nesodden) og Nils Nordenström (Drammen).

- Vi har samlet kreftene fra både Akershus, Buskerud og Østfold. Nå er vi klare til å kjempe for en bedre hverdag for folk i alle Vikens kommuner, med renere luft, tryggere skoleveier og nærhet til en levende natur, sier Birgitte Sterud.

Stiftelsen ble vedtatt av 90 delegater på OsloMet, samme dag som De Grønne valgte kandidater til fylkestingsvalget i Viken.

– Resultatene fra FNs klimapanel viser at det er viktigere enn noen gang med konkrete handlinger for å snu om fra den rådende politikkens rovdrift på mennesker og miljø til et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Vår viktigste oppgave fremover blir å drive en så god valgkamp at vi får grønne politikere inn i fylkesstyret i Viken som kan jobbe for dette, sier den nyvalgte fylkeslederen entusiastisk.

Fylkesstyret består av
Leder: Birgitte Sterud, Moss
Nestleder: Øyvind Solum, Nesodden
Nestleder: Nils Nordenström, Drammen
Styremedlem: Line Asphaug, Eidsvoll
Styremedlem: Kristin Antun, Nannestad
Styremedlem: Ida Julsen, Fredrikstad
Styremedlem: Håkon Borch, Moss
Styremedlem: Anne Hilde Røsvik, Asker
Styremedlem: Magnus Thun, Drammen
1. Vara: Gabriel Kielland, Fet
2. vara : Jørn Strømholm, Bærum
3. vara : Eirik Ballestad, Ullensaker
4. vara : Ami Bernérus, Røyken
5. vara : Rasmus Hansson, Bærum