Viken MDGs valgprogram er klart!

Fotocredit: Sveinung Arnestad

De Grønne vil gjøre Viken til en spydspiss i det grønne skiftet.

5. april 2019

Smart trafikkstyring og «hent-meg-buss»

I går la Viken Miljøpartiet De Grønne frem valgprogrammet for høstens valg. Denne gang går de blant annet til valg på å gjøre det enklere for Vikens 1,2 millioner innbyggere å reise mest mulig utslippsfritt.

De Grønne vil øke utnyttelsen av veiene og gi kollektivtransporten fortrinn og forkjørsrett. De vil også utvide kollektivtilbudet til å inkludere internettbaserte tilkallingsløsninger som «hent meg-buss» (Flex-busser) og bildeleordninger, og jobbe for flere pendlerbusser til og fra lokalsamfunn som i dag mangler busstilbud.

Kristoffer Robin Haug, De Grønnes førstekandidat i Viken, kommenterer: 

– I dag er det så tungvint å komme seg rundt i regionen rundt hovedstaden at man blir tvunget til å ofre klima og miljø for å få hverdagen til å gå opp. Viken bør heller ta ledelsen i Norge og verden i å tenke langsiktig, nytt og bærekraftig om transport.

De Grønne vil at flere skal få mulighet til å reise mer klimavennlig. Om Miljøpartiet De Grønne får gjennomslag i valget til høsten vil vi jobbe for smarte løsninger som fleksible busser du kan bestille når du trenger det. I tillegg vil Viken få en storsatsning på tog og bedre kollektivtilbud i distriktene.

– Flere steder i Viken er bilen fortsatt nødvendig for mange. Derfor går vi inn for å gjøre bilparken i Viken utslippsfri så fort som mulig, sier Kristoffer Robin. – Vi vil blant annet ha en storstilt utbygging av ladestasjoner langs fylkesveiene, prøve ut ett års gratis kollektivtransport og bildelingsmedlemskap til husholdninger som kvitter seg med fossilbilen, og tilrettelegge for smarte og sikre hjemmeladere for borettslag og boliger

Et næringsliv for Norge etter olja

– Vi satser på næringsliv som har fremtiden foran seg. Viken kan vise vei for hva Norge skal leve av etter olja, men da må vi tørre å satse, sier Hanne Lisa Matt, De Grønnes andrekandidat i Viken.

De Grønne vil ha bærekraftig næringsutvikling i Viken med satsing på smart spesialisering, sirkulær økonomi og økt innovasjon samt økt konkurransekraft gjennom utslippskutt og mindre sløsing av råvarer og energi.

– Vi må tørre å stille krav, det grønne skiftet kommer når det blir en konkurransefaktor, sier Hanne Lisa

Noen av tiltakene De Grønne går inn for er å bedre kår for gründere og små/mellomstore bedrifter ved å tilby offentlig eide bygninger som står tomme for rimelig korttidsleie til nystartede bedrifter, forsøk med lavere arbeidsgiveravgift for lavtlønte, nystartede og små bedrifter, og forsøk i utvalgte kommuner der selvstendig næringsdrivende får beholde arbeidstakerrettigheter, som minstefradrag, i en overgangsperiode.

Vil beskytte nærnaturen og matjorda

De Grønne går inn for å verne naturen, skjerme marka for inngrep og restaurere ødelagte økosystemer. Viken tar sitt ansvar som Norges største jordbruksfylke på alvor, stanser nedbygging av matjord og bidrar til å øke selvforsyning og matsikkerhet.

– Flere steder i Viken dekkes god matjord med plastnett for å dyrke gressmatter til parker og hager. Vi har mye å ta tak i for å redusere forurensning i fylket, sier Benedicte Lund, De Grønnes tredjekandidat i Viken.

 

Les hele Viken MDGs program for 2019-2023 her!