Fotocredit:

Vår førstekandidat i Buskerud: Bård Sødal Grasbekk

I kveld ble Bård Sødal Grasbekk valgt som MDGs førstekandidat til fylkesvalget i Buskerud.

9. november 2022

– Jeg er takknemlig for tilliten medlemmene i Buskerud viser ved å velge meg som listetopp. Nå vil jeg jobbe for bli kjent med velgere rundt om i Buskerud, fra Hemsedal i nord til Hvittingfoss og Berger i sør, sier Grasbekk.

Bård Sødal Grasbekk (36) bosatt i Drammen. Bård er utdannet landskapsarkitekt fra Universitetet på Ås, og jobber til daglig med bærekraftig stedsutvikling. Han har lang erfaring fra arbeid med arealplanlegging og rådgivning innen bærekraft og innovasjon. Bård har hatt en lang rekke verv i MDG siden 2009, og satt på fylkestinget i Hedmark fra 2015 til 2019. Han tror på et rikt liv med enkle midler, og jobber for et sunt og vakkert livsmiljø.

– I kommende periode vil jeg jobbe for at Buskerud fylkeskommune lager Norges første plan for landskapsforvaltning, og at det etableres et nettverk for landskapsforvaltning i fylkeskommunal regi. Dette vil være et pionerarbeid som vil følge opp våre forpliktelser etter den Europeiske landskapskonvensjonen. Det jeg vil derfor prioritere å finne ut hva folk rundt om i fylket mener om hvordan vi bør forvalte stedene vi bor og lever. Jeg vil lytte og løfte frem flere perspektiver på hva det gode liv i Buskerud kan være, forteller kandidaten.

 

Slik er hele den vedtatte lista:

Nr Navn Lokallag
1 Bård Sødal Grasbekk Drammen
2 Cecilie Søvik Kongsberg
3 Lars Viko Gaupset Drammen
4 Camilla Bjørnbakken-Langen Lier
5 Nina Guzman Toft Drammen
6 Sigve Brouwer Kongsberg
7 Anita Nesse Røisli Drammen
8 Cathrin Janøy Drammen
9 Jan Paulsen Drammen
10 Amalie Mehren Drammen
11 Jan Ivar Sørby Drammen
12 Hilde Marie Steinhovden Hønefoss
13 Kristin Viko Gaupset Drammen
14 Maike Julia Karine Lybæk Geldbach Hønefoss
15 Janicke Karin Solheim Lier
16 Kari Palm Drammen
17 Carl Emil Vogt Drammen
18 Vegard Bunes Røyse
19 Håkon Solberg Drammen
20 Max Willem Kildebo Hønefoss
21 Kristian Strømmen Drammen
22 Anders Liverud Drammen
23 Truls Kristensen Krokkleiva