Nytt fylkesstyre i Viken MDG

På Viken MDG sitt årsmøte 12.-13. februar ble det valgt et nytt fylkesstyre og en ny ledelse.

15. februar 2022

Ny fylkesledelse

Karina Ødegård ble valgt til å lede det nye fylkesstyret og ser frem til arbeidet: – Jeg har heldigvis fått med meg et fantastisk fint styre, og selv om vi så absolutt har en jobb foran oss, som vi nå tar tak i, så er jeg trygg på at vi har alle muligheter til å få det til, sier en spent nyvalgt fylkesleder.

Karina har allerede erfaring som fylkesleder, da hun ledet fylkeslaget i Oppland før fylkessammenslåingen. Hun er kommunestyrerepresentant i Lunner, leder for MDGs lokallag i Jevnaker og Lunner og var frem til helgen nestleder i Viken MDG.

Med seg i ledelsen har Karina Øyvind Solum. Øyvind har også mye erfaring fra partiet, blant annet også som fylkesleder, men da for Akershus MDG. Siden 2011 har Øyvind representert partiet som representant i Nesodden kommune og har også sittet på Fylkestinget siden 2015 – først for Akershus så for Viken.

Øyvind tror det kan være litt merkelig å lede et fylkeslag i et fylke som sannsynligvis skal løses opp, men har prioriteringene klare: – Det endrer likevel ikke utfordringen vi har om å gjøre det som er mulig for å få Viken til å bli et bærekraftig lavutslippssamfunn innen planetens tålegrenser. For å få til det, både nå, men også etter det kommende kommune- og fylkestingsvalget, trengs et sterkt MDG. Nå sitter jeg både sentralt i fylkeslaget og i fylkestingsgruppen og kan bidra til at vi blir mest mulig koordinerte i arbeidet for mennesker og miljø, sier han

 

Fylkesstyret

Karina Ødegård, Lunner – karina@mdg.no / 924 34 858

Øyvind Solum, Nesodden – oyvind.solum@mdg.no / 909 95 595

 

Morten Brunvoll, Bærum 

Jeanette Viken, Ullensaker 

Corinna Mainz, Fredrikstad 

Nikki Schei, Bærum 

Espen Berg, Rollag 

Lars Martin Mediaas, Fredrikstad 

Peder Støre, Lier 

 

Varaer:

Sverre Hammerø Fjermestad, Lillestrøm

Jonathan Parker, Moss 

Ida Julsen, Fredrikstad 

Lina Westermann, Nore Uvdal

Tove Kongsvik, Ullensaker