Kristin Antun
Fotocredit:

Krever større redningspakke for kollektivtilbudet

Kollektivselskapene opplever en massiv inntektssvikt som vil kunne ha katastrofale følger, dersom ikke regjeringen legger nok penger på bordet. Å redde kollektivtilbudet er både god næringspolitikk, god samferdselspolitikk og god klimapolitikk, og dette må prioriteres høyt.

29. april 2020

Idag har fylkestinget i Viken lagt fram en liste med forventninger til regjeringen. Det er akutt behov for tiltak på mange områder, for eksempel når det gjelder næring og arbeidsplasser, folkehelse og utdanning. Viken MDG vil fremheve spesielt at regjeringen må komme med en større redningspakke for kollektivtilbudet.

Vi er glade for at fylkesrådet her har lagt opp til en bred og grundig prosess der alle komiteer og partier har fått komme med innspill. I tillegg har LO og NHO uttalt seg både før den politiske prosessen og når utkastet var klart. Dette gjør lista med forventninger veldig godt forankret. Vi forventer derfor at regjeringen legger stor vekt på lista vi sender dem.

Akutt behov for tiltak

Koronasituasjonen har rammet Viken-samfunnet hardt. Bedrifter opplever sviktende etterspørsel og inntekter, og innbyggere opplever permitteringer og stor usikkerhet. Videre medfører dette svekkede skatteinntekter, slik at det offentlige både får økte utgifter og reduserte inntekter på en gang. Alt dette er alvorlig og til dels akutt.

– For innbyggerne i Viken er det helt nødvendig at staten nå bidrar sterkt økonomisk, sier gruppeleder i Viken MDGs fylkestingsgruppe, Kristin Antun.

Krisepakke for grønne jobber

Det er viktig for MDG at krisetiltakene som iverksettes, og ønsket om å få i gang aktivitet, ikke må gå på bekostning av klimamål og hensynet til natur og bærekraft. Hvis tiltakene for å løse koronakrisen forsterker de to mer grunnleggende klima- og naturmangfoldskrisene, taper alle. Det er viktigere enn noen gang at krisepakkene bidrar til nye, framtidsretta, grønne jobber, og gjør det billigere og enklere for innbyggerne å leve miljøvennlig.

Se også den første krisepakken fylkesrådet la fram i mars her.