Innstillingen til styret i Viken MDG er klar

Valgkomiteen er klare med sin innstilling til det aller første styret i Viken MDG!

28. september 2018

Som leder og nestledere er foreslått personer som idag er leder eller talsperson i eget fylke. At disse viderefører sin deltakelse i det nye styret, er et godt grep for å sikre kontinuitet og smidig overgang til en ny region.  Øvrige foreslåtte styremedlemmer har alle idag erfaring fra respektive fylkesstyrer eller annen fremskutt virksomhet.

Når tre styrer smeltes sammen til ett felles styre, har det vært nærliggende å gi preferanse til nåværende styremedlemmer som er villige til å fortsette. Det har like fullt vært komiteens ambisjon også å søke etter kandidater utenfor kretsen av nåværende fremskutte tillitspersoner.  Våre bestrebelser har imidlertid ikke gitt overbevisende resultater.

FORSLAG TIL STYRE I VIKEN MDG

 • Leder Birgitte Sterud, Moss
 • Nestleder Øyvind Solum, Nesodden
 • Nestleder Nils Nordenstrøm, Drammen
 • Styremedlem Line Asphaug, Eidsvoll
 • Styremedlem Kristin Antun, Nannestad
 • Styremedlem Ida Julsen, Fredrikstad
 • Styremedklem Håkon Borch, Moss
 • Styremedlem Ståle Sørensen, Drammen
 • Styremedlem Magnus Thun, Drammen
 1. 1. Vara Gabriel Kielland, Fet
 2. 2. vara Jørn Strømholm, Bærum
 3. 3. vara Eirik Ballestad, Ullensaker
 4. 4. vara Ami Bernérus, Røyken
 5. 5. vara Rasmus Hansson, Bærum