Viken-lista for 2019 er klar

Fotocredit: Birgitte Sterud

Nominasjonskomiteen har nå lagt frem sin innstilling til Viken MDGs liste til fylkestingsvalget 2019.

20. september 2018

Det siste året med varmerekorder, enorme skogbranner og flommer over hele verden, også i lille Norge, har vist oss alle at det haster med solide tiltak for å redusere katastrofal temperaturstigning, bremse utrydding av andre arter, hav fulle av plast, og forurensing som ødelegger vårt, naturens og fremtidige generasjoners livsgrunnlag. Norge er med dagens regjerende politikk en del av problemet, ikke en del av løsningen. Også lokalt og regionalt føres ofte en politikk som ikke er god nok for klima, miljø og bærekraft. Det er mer nødvendig enn noen gang at kommune- og bystyrer og fylkesting får flest mulig grønne representanter!

Totalt antall representanter i Viken fylkesting skal være 87. Den siste meningsmålingen viser at det ikke er usannsynlig å få inn 5 representanter om vi holder på eller øker oppslutningen.

Tre hele fylker, to kommuner fra et fjerde og en kommune fra et femte skal slås sammen til ett fylke. Totalt antall grønne representanter blir færre enn fylkene har til sammen i dag. Det gjør at flere likeverdige og svært gode kandidater gjensidig utelukker hverandre fra en topplass. Når ikke alle står like høyt på listen vi presenterer, er det altså IKKE et uttrykk for at vi mener de ikke har gjort en fantastisk jobb, ikke kan fronte partiet i en valgkamp eller ikke vil være svært gode i en fylkestingsgruppe.

Samtlige kandidater som tidligere har vært eller allerede er folkevalgte, har tidligere drevet god valgkamp, med god eller svært god oppslutning der de har stilt på liste.

Vi har i hele prosessen tydelig kommunisert forventninger til kandidatene: Det skal drives valgkamp i et stort område, og det må påregnes betydelig innsats fra alle som står på de 10-14 øverste plassene, som solidarisk må løfte hverandre frem.

Les mer om kandidatene på topp 13 ved å klikke på navnet til kandidaten.

NOMINASJONSKOMITEENS ENDELIGE INNSTILLING:

 • 1. Kristoffer Robin Haug, 34 år, Ås (5 medlemmer) Øyvind Solum, 53 år, Nesodden (1 medlem)
 • 2. Hanne Lisa Matt, 39 år, Røyken
 • 3. Benedicte Lund, 52 år, Moss
 • 4. Kristin Antun, 38 år, Nannestad
 • 5. Øyvind Solum, 53 år, Nesodden (5 medlemmer), Kristoffer Robin Haug, 34 år, Ås (1 medlem)
 • 6. Halvard Klevmark, 57 år, Lunner
 • 7. Signe Bakke Johannessen, 26 år, Bærum
 • 8. Janicke Karin Solheim, 65 år, Lier
 • 9. Ida Julsen, 43 år, Fredrikstad
 • 10. Nikki Schei, 56 år, Bærum
 • 11. Eivind Hoff-Elimari, 42 år, Nesodden
 • 12. Anne Hilde Røsvik, 48 år, Asker
 • 13. Eline Stangeland, 41 år, Sørum
 • 14. Vilde Håvardsrud, 24 år Kongsberg
 • 15. Herman Ekle Lund, 29 år, Drammen
 • 16. Marius Hagen, 38 år, Askim
 • 17. Line Asphaug, 30 år, Eidsvoll
 • 18. Sigve Brouwer, 60 år, Kongsberg
 • 19. David Medeiro Danielsen, 34 år, Moss
 • 20. Henning Bergersen, 49 år, Gol
 • 21. Hans Martin Enger, 37 år, Oppegård
 • 22. Mansor Zalmai, 40 år, Skedsmo
 • 23. Frank Vigart Eriksen, 38 år, Sarpsborg
 • 24. Emily Moren Dahl, 28 år, Hole
 • 25. Nina Amin Kadir, 19 år, Eidsvoll
 • 26. Bjørn Tore Kjølholt, 46 år, Hvaler
 • 27. Bente Marie Bakke, 75 år, Vestby
 • 28. Andre Arman Helgestad, 22 år, Lørenskog
 • 29. Arne Johan Isaksen, 64 år, Kongsberg
 • 30. Brando Palacios, 42 år, Moss
 • 31. Eirik Ballestad, 53 år, Ullensaker
 • 32. Marthe Arnesen, 36 år, Ski
 • 33. Carl Emil Vogt, 44 år, Drammen
 • 34. Kristian Kallevik, 39 år, Ski
 • 35. Lisa Kara Fröyland, 44 år, Lørenskog
 • 36. Ingunn Bohmann, 43 år, Hvaler
 • 37. Brit Eva Helgedal, 62 år, Modum
 • 38. Gabriel Kielland, 64 år, Fet
 • 39. Ingrid Kalstad-Sjødalstrand, 55 år, Oppegård
 • 40. Madelen Roxman Ueland, 32 år, Råde
 • 41. Per Silnes Tandberg, 21 år, Bærum
 • 42. Margrete Kvalbein, 42 år, Fredrikstad
 • 43. Ingar Sagedal Bie, 58 år, Bærum
 • 44. Bjørn Ring Opjordsmoen, 77 år, Spydeberg
 • 45. Vidar Dagfinn Myhre, 66 år, Nittedal
 • 46. Eike Ziller-Off, 38 år, Bærum
 • 47. Tittin Foss-Haneborg, 67 år, Aurskog Høland
 • 48. Thomas Bedin, 42 år, Hobøl
 • 49. Jørn Strømholm, 55 år, Bærum
 • 50. Halvor Torgersen, 47 år, Hvaler
 • 51. Trond Johan Valde, 72 år, Moss
 • 52. Hanne Grasmo, 52 år, Nesodden
 • 53. Svein Medhus , 55 år, Bærum
 • 54. Vibeke Julsrud, 61 år, Halden
 • 55. Erik Skauen, 44 år, Fredrikstad

Presentasjon av de øverste 13 kandidatene kan du lese her.

En redegjørelse sammen med mer info om komiteen og deres arbeid kan du lese om her.