Kontakt Viken MDG

Foreløpig organiseres planleggingen av Viken MDG av en styringsgruppe bestående av representanter fra fylkesstyrene i Akershus, Buskerud og Østfold MDG.

10. april 2018

Kontakt styringsgruppa eller fylkessekretæren om du har innspill eller spørsmål knyttet til arbeidet med Viken MDG.

Andre henvendelser kan rettes til kontaktpersoner i Akershus MDG, Buskerud MDG eller Østfold MDG

Styringsgruppa består av:

  • Birgitte Sterud, talsperson i Østfold MDG, birgitte.sterud@online.no
  • Trond Løvereide, talsperson i Østfold MDG, trond.lovereide@gmail.com
  • Øyvind Solum, leder i Akershus MDG, oyvind.solum@mdg.no
  • Nils Nordenstrøm, leder i Buskerud MDG, nilsn@online.no
  • Emelie Spjuth-Haldorsen, nestleder i Akershus MDG, emelie@tangram.no
  • Magnus Thun, nestleder i Buskerud MDG, magnustun1@gmail.com
  • Hanne Lisa Matt, fylkestingsrepresentant for Buskerud MDG, hannelisamatt@gmail.com

Kontakt også fylkessekretær Kristin Gjørv på kristin.gjorv@mdg.no, tlf. 980 44 758