KRISTIN ANTUN

38 år, Nannestad i Akershus

Innstilt til 4. plass

BAKGRUNN, UTDANNING OG ARBEID

Kristin vokste opp på Kløfta, har bodd i Oslo, og i Nannestad siden 2006.  Hun er gift, og har 2 barn og 3 hunder. Hun har en master i Peace- and Conflict studies fra Universitetet i Oslo, samt grunnutdanning i ledelse fra BI. Fra 2005 – 2010 jobbet som koordinator og leder ved Nobels Fredssenter. Deretter jobbet som leder for flyktningetjenestene i Hurdal (6 mnd) og Gjerdrum kommune fra 2010 – 2016. Har siden februar 2016 vært heltidspolitiker for MDG i Akershus. Ellers har hun sittet i 5 år i samarbeidsutvalget for Holter barnehage, både som vara, foreldrerepresentant og leder. Hun har vært barneidrettstrener og i ledergruppa for Åsen IL idrettsskole.

FOR PARTIET

Kristin var med å etablere Nannestad MDG i 2014, ble leder av lokallaget samme år, og har stort sett vært leder siden. Hun stilte som 1.kandidat til lokalvalget i Nannestad, og ble valgt inn som eneste representant fra MDG. Der leder hun klima- og miljøutvalget og er også medlem av kommuneplanutvalget.

Kristin var 2.kandidat til fylkestingsvalget i 2015, og ble valgt inn. Kristin har følgende verv i / via fylkestinget; Hovedutvalg for Samferdsel, Hovedutvalg for utdanning og kompetanse, Fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg for samferdsel, samt styringsgruppa vannområdet Hurdalvassdraget/Vorma, Skoleutvalget Nannestad VGS og er styremedlem i Univann (Ullensaker og Nannestad vannverk) som representant for Nannestad kommune.

Hun var styremedlem og nestleder i Akershus MDG i 2016-2018. I 2015 satt hun i partiets asylpolitiske utvalg, og i 2016-2017 var hun sentralstyrets representant i Grønt kvinnenettverk.  Hun var i sentralstyret i MDG i 2016 til 2018. I 2016 ledet hun også Integreringspolitisk utvalg. Siden 2016 har hun vært partiets ombud for seksuell trakassering og har bidratt til revisjon av partiets etiske retningslinjer. I 2017 var hun fylkeslagets 2.kandidat til stortingsvalget.

NOMINASJONSKOMITEEN VEKTLEGGER

Kristin kjenner partiet svært godt på de fleste plan organisatorisk og politisk. Hun har gjort seg bemerket med et stort engasjement, pågangsmot og –vilje. Hun har en sjelden stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. Særlig fremhever vi hennes grundighet, ryddighet, evne til oversikt og systematisk innhenting av kunnskap. Hun har også spesielt gode evner til å strukturere og organisere, noe som bl.a. synes på partiets intranett der hun har laget en database over interpellasjoner og budsjettforslag fra mange kommuner.

Kristin er allsidig og faglig trygg på mange områder, og har meget stor kunnskap som kommer MDG og hennes mange verv som tillitsvalgt og folkevalgt til gode, samt partifeller. Hun er en utpreget lytter, lærer også raskt, setter seg raskt og grundig inn i nye arbeidsområder og saker, deler kunnskap og er en virkelig organisasjonsbygger. Hun har en tydelig forankring i partiets verdigrunnlag og profilerer partiet også svært godt i lokale medier.

Kristin står frem for komiteen som den med de mest fremtredende organisatoriske lederegenskapene, og vil være særdeles viktig i en fylkestingsgruppe.