JANICKE KARIN SOLHEIM

65 år, Lier i Buskerud

Innstilt til 8. plass

BAKGRUNN, UTDANNING OG ARBEID

Janicke bor på Tranby i Lier med ektefelle og har fire barn. Hun har en solid utdannelse som begynte med toårig kunsthåndverkutdannelse ved Bergen Husflidskole; delfag i muntlig fortellerkunst ved Høyskolen i Oslo; delfag i visuell kommunikasjon, UIB; mellomfag i britisk/amerikansk språk og litteratur, UIT og er lektor med hovedfag i nordisk språk og litteratur.

Hun har erfaring fra hjemmearbeid med omsorg for fire barn, og har arbeidet som lærer i barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

Hun har utarbeidet en rekke høringssvar og uttalelser til ulike departementer og myndigheter, bl. a. rapport om «Mangler ved Mannsmeldingen». Hun var medforfatter til NGO SHADOW REPORT 2011: “Supplementing and commenting on Norway’s 8th periodic report on the implementation of CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)”

Janicke har hatt frilansarbeid med litteraturformidling og som skribent og foredragsholder.

Hun har skrevet og holdt flere vitenskapelige foredrag om Sigrid Undset.

Hun har arrangert og ledet en rekke åpne møter om samfunnsaktuelle tema; om kvinners og etniske minoriteters rettigheter, om barn og ungdoms oppvekstforhold, og har hatt en rekke verv både innenfor og utenfor politikken, bl. a. sekretær i Tranby musikkorps; leder i Drammen Kvinnesaksforening; fungerende leder/nestleder og AU-medlem i Norsk Kvinnesaksforening; styremedlem i International Alliance of Women, medlem i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker og meddommer i Drammen Tingrett.

FOR PARTIET

Janicke har solid politisk erfaring, først fra SV som kommunestyrerepresentant og hovedutvalgsmedlem i Kultur, oppvekst og undervisning i Lier kommune, styremedlem i Lier og i Buskerud og kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, og organisasjonssekretær i Buskerud SV. Etter valget i 2015 har hun vært gruppeleder i kommunestyret for MDG i Lier kommune, formannskapsmedlem for MDG i Lier kommune, og styremedlem i MDG Lier.

Hun har skrevet og fått på trykk rundt 100 politiske artikler i ulike aviser; lokalt, regionalt og nasjonalt, f. eks. «La fjorden leve!» om dumping av gruveavfall i Førdefjorden.

NOMINASJONSKOMITEEN VEKTLEGGER

Janicke har en meget solid bakgrunn med en rekke tillitsverv både innenfor og utenfor partiet. Hun har en meget god formidlingsevne, og er kjent for sin grundighet, faglige dyktighet, arbeidskapasitet og samarbeidsevne.

Hun er faglig sterk bl. a. på oppvekst/skole, likestilling, sosialpolitikk og helse, og er en stayer, som står på for hva hun tror på og oppnår resultater.

Janicke har en sterk og tydelig forankring i partiets verdigrunnlag. Hun er nøye med fakta og fremstår som meget troverdig. Hun skriver veldig godt og er synlig hele tiden. Hun fremstår som energisk, arbeidsom og intelligent og er flink til å finne løsninger på problemer. Hun får gjennomslag for de grønne sakene, og hun er en organisasjonsbygger. Hun er opptatt av en god dialog or er en meget god samarbeidspartner.

Vi mener at hun vil være en svært god representant for partiet i fylkestingsgruppen i Viken og en sterk bidragsyter i valgkampen.