IDA JULSEN

43 år, Fredrikstad i Østfold

Innstilt til 9. plass

BAKGRUNN, UTDANNING OG ARBEID

Ida er oppvokst i Fredrikstad, er singel og uten barn. Hun prioriterer å leve enkelt med få eiendeler og bor sommersesongen i en seilbåt.

Ida er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, og har vært utøvende billedkunstner fra 2006 til 2014. Hun har vært styreleder i BOA – Billedkunstnerne i Oslo og Akershus. Hun har vært engasjert i Framtiden i våre hender og i styret i Naturvernforbundet lokalt, og brukt sin tid og anledning til aktivisme, bl.a. demonstrasjoner i regi av ovennevnte organisasjoner og De grønne. Eksempler er markeringer utenfor Stortinget mot dårlige arbeidsvilkår for tekstilarbeidere og for fossilfrie investeringer.

FOR PARTIET

Ida meldte seg inn i MDG 2013, og ble raskt aktivt med i lokallaget Vestre Aker i Oslo. Hun ble styremedlem i Fredrikstad MDG i 2015, etter flytting, og ble samme år bystyrerepresentant for De Grønne der. Hun er aktiv i lokale medier og har flere ganger fått redaksjonell omtale, samt at hun har skrevet flere leserinnlegg. Hun har vært aktiv i skoleringsgruppa og holdt grunnkurs for De Grønne.

I 2018 ble hun nestleder i Grønt Kvinnenettverk (GK), har representert GK i Landsstyret. Hun sitter også i fylkesstyret for MDG Østfold, der hun har særlig ansvar for å hjelpe lokallag som sliter. Hun har erfaring fra flere valgkamper der hun både i eget lokal- og fylkeslag, har deltatt svært aktivt, samt at hun også bidro i Akershus ved forrige valg med dørbanking. Hun deltok ved årsmøtet i Buskerud MDG i 2018, da fylkeslagene hadde representanter på hverandres årsmøter i forbindelse med Vikenprosessen.

NOMINASJONSKOMITEEN VEKTLEGGER

Ida har en svært synlig grønn forankring som særlig merkes ved at hun bruker sin enkle livsstil og det at hun ikke har barn til å gi av sin tid og sine ressurser i frivillig arbeid for klima og miljø, og særlig i partiet. Hun deltar på seminarer og arrangementer, stiller opp der hun kan og påtar seg praktiske oppgaver og prosjekter av lengre varighet. Hun er frikjøpt i en liten deltidsstilling som politiker i Fredrikstad, har derfor tid og ønsker om å engasjere seg mer. Ida omtales som en initiativrik, grundig, rolig og dyktig representant for De Grønne med et brennende engasjement. Oppgaver hun påtar seg utfører hun og kan alltid stoles på når det gjelder å overholde tidsfrister. Hun har stor evne til å jobbe selvstendig, setter seg grundig inn i saker hun arbeider med, jobber systematisk, og møter alltid godt forberedt. Hun er typisk en som bygger organisasjonen, og lar seg ikke stoppe av motgang. Hun har også god forståelse for andres situasjon, og respekterer i høyeste grad andres tid. Ida er en troverdig og tillitvekkende representant for partiet, robust og med svært høy motivasjon for og anledning til engasjement i valgkamp og for en fylkestingsgruppe.