HANNE LISA MATT

39 år, Røyken i Buskerud

Innstilt til 2. plass

BAKGRUNN, UTDANNING OG ARBEID

Hanne Lisa har vokst opp i Freiburg, Tyskland. Hun bor i Røyken med 2 barn og samboer, hund, katt, hester, høns, kanin og en frodig hage. Hun har bred utdannelse på høyskole- og universitetsnivå i internasjonal ledelse og bedriftsøkonomi, markedsføring, interkulturell kommunikasjon, organisasjonsteori for privat og offentlig virksomhet, næringslivs-juss, ledelse og rekruttering. Hun har praksis- og arbeidserfaring fra bl.a. canadisk-tyske handelskammer i Vancouver, hovedkvarter i den tyske skiforeningen, Fraunhofer Sol-Institutt i Freiburg, prosjektledelse og koordinering av solkraftutbygging i Tyskland og Bulgaria og den kinesisk-tyske handelskammer i Beijing, Kina, der hun bl.a. veiledet en tysk forretningsdelegasjon. Hun er tidligere slalåminstruktør på toppnivå og har konkurrert i synkronslalåm.

Hanne Lisa kom til Norge i 2009, og tok en tverrfaglig mastergrad ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo innen filosofi, etikk, kulturell omstilling og bærekraftig utvikling. Hun har hatt deltidsarbeid som slalåminstruktør ved Tryvann Vinterpark, ved Sørkedalen Landhandel og Cafe og som assistent ved Korsvoll aktivitetsskole med leksehjelp og som støttekontakt for barn med særskilte behov eller minoritetsbakgrunn. Hun har veilederkurs innen relasjonskompetanse og likeverdig kommunikasjon. Hun snakker tysk, engelsk, norsk, fransk og litt mandarin. 2013 – 2015 var hun ansatt som gruppesekretær og rådgiver for De Grønnes Stortingsgruppe. Hanne Lisa ble medlem i partiet i 2014

FOR PARTIET

Fra Oktober 2015 har hun vært heltidspolitiker i Buskerud Fylkeskommune og er leder for hovedutvalget miljø, innovasjon og næring. Hun er medlem i Fellesnemnda for Viken og leder for styringsgruppa Vannregion Vest- Viken. Hun har ledet Røyken lokallag i ett år og Buskerud MDG fylkeslag i tre år, vært landsstyrerepresentant og er nå varamedlem i sentralstyret i partiet. Hun er et kjent ansikt for mange medlemmer i hele Viken og preger møter og arrangementer hun deltar i med gode forberedelser, høy prosesskompetanse, stor innsikt og godt humør. Hun er også medlem i Grønt distriktnettverk som initiativ til Valgløfter inn mot valgkampen for 2019, et forslag omfavnet av arbeidsutvalget i partiet og vedtatt av Landsstyret.

NOMINASJONSKOMITEEN VEKTLEGGER

Hanne Lisa har i tillegg til variert yrkeserfaring fra flere land og kulturer også flere års erfaring fra arbeid for stortingsgruppa, i organisasjonen, som fylkestingspolitiker og i valgkamp der ingen oppgave er for stor eller for liten. Hun kjenner det pågående arbeidet for Viken svært godt. Hun har vist seg svært initiativrik både i fylkeslag, i Landsstyret og på Fylkestinget for Buskerud, med flere grønne gjennomslag. Både internt og eksternt er hun tydelig, konstruktiv, samlende og tillitvekkende, og representerer partiet på en svært god måte. Hun synliggjør forankringen i grønn ideologi med trygghet, entusiasme og troverdighet, har en meget bra fremtoning i media og meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne. Hun har stor arbeidskapasitet, læringsvilje og –evne, og klarer å innta flere perspektiver. I samtaler med nominasjonskomiteen har hun fremstått særdeles reflektert når det gjelder grønt politisk arbeid i et fylkesting på kort og lang sikt, internt samarbeid i valgkamp og i en fylkestingsgruppe. Hun har lagt for dagen en veldig høy motivasjon for innsats i valgkampen uansett oppgavetype og hvilken plass hun får på listen.  

Vi mener hun vil være en vesentlig drivkraft både i valgkampen og i en fylkestingsgruppe.