HALVARD KLEVMARK

57 år, Lunner, nå Oppland, men innlemmes i Viken

Innstilt til 6. plass

BAKGRUNN, UTDANNING, ARBEID

Halvard er født Bærum og er oppvokst på Harestua i Lunner kommune. Han studerte i Oslo, er utdannet lektor i norsk, og har hovedsakelig jobbet i skolen. Han er gift, har to voksne barn og jobber nå som lærer i Gran og Lunner voksenopplæring. I tillegg har Halvard en bachelor i organisasjon og ledelse, samt en mastergrad i offentlig styring (MPA).

FOR PARTIET

Halvard ble i 2011 bedt om å stå på lista til valget. Han sa ja, meldte seg inn i partiet og har siden vært svært aktiv. Han har vært med å starte hele 10 nye lokallag i Oppland.

I 2015 var han 1. kandidat til fylkestinget i Oppland og til kommunestyret i Lunner kommune. Han er nå gruppeleder på fylkestinget, leder klagenemnda for Videregående skoler, og er medlem i regionrådet for Midt-Gudbrandsdal. I tillegg er han De Grønnes representant i arbeidsutvalg for regionreformen i Innlandet. Halvard er også gruppeleder for De Grønne i Lunner kommunestyre og der i komiteen for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom.

I tillegg til å være folkevalgt har han også ledet lokallag og fylkeslaget mellom 2014 og 2016, og vært landsstyrerepresentant. Han er aktiv i nettverket Grønne fylkestingspolitikere.

Halvard har i sine posisjoner satt mange saker på dagsorden og fått flere gjennomslag på fylkestinget, bl.a. Evaluering av rådgivningstjenesten i Videregående opplæring, GRØNT næringslivsfond, Økt vekting av miljø i bussanbud, Klimasamarbeid med Hebei-provinsen i Kina og Mål om miljøvennlig utvikling for reiselivet og hensynta landskapsverdier (Regional plan for næringsutvikling). Han har sammen med rådgivere i MDG Oppland utarbeidet helhetlig Alternativt endringsforslag til budsjett for fylkeskommunen. Gjennomslag i Lunner: Ladestasjoner ved offentlige bygg, forebygging av utslipp av mikroplast fra kunstgressbaner, samt vegetarmat i offentlige kantiner.

NOMINASJONSKOMITEEN VEKTLEGGER

Halvard har lang erfaring i partiet fra de fleste nivåer som tillits- og folkevalgt, med viktig faglig kompetanse innenfor videregående utdanning, et fylkesanliggende. Han har svært god innsikt i de politiske og administrative prosessene som man jobber med på fylkestinget. Han har en sterk forankring i grønn ideologi, og brenner for bl.a.  landskapsvern, artsmangfold og bærekraft, samferdsel og integreringspolitikk. Han er synlig i media lokalt og regionalt, med flere titalls oppslag i perioden, og har svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne.

Halvard fremstår som en lagspiller, lyttede, konstruktiv og løsningsorientert, noe som bidrar til hans gjennomslagskraft. Å få i gang hele 10 lokallag vitner også om stor evne til å bygge opp organisasjonen og løfte frem andre. Han er utpreget vennlig og positiv, og beskrives også som lun og jovial, diplomatisk og tillitvekkende. Han vil med sin erfaring, kompetanse, samarbeidsevner og gjennomslagskraft være svært viktig i valgkampen og i fylkestingsgruppen.