EIVIND HOFF-ELIMARI

42 år, Nesodden i Akershus

Innstilt til 11. plass

BAKGRUNN, UTDANNING OG ARBEID

Eivind er oppvokst i Skien, har studert og arbeidet utenlands, men har siden 2012 bodd på Nesodden med ektefelle. De har 2 små barn.

Han var tidlig opptatt av naturvern og var varamedlem i Natur og Ungdoms landsstyre 1994-95, deretter sivilarbeider ett år for Folkevett (Framtiden i våre hender). Han tok sin lavere grad/»bachelor» i samfunnsvitenskap i 1999 ved Sciences–Po Bordeaux i Frankrike. Deretter tok han en Master of European Studies Degree ved College of Europe i Belgia, og en Master i folkerett ved University of London, alle steder med svært gode resultater. Han har også gjennomført LEAD Fellows Training Programme (London/Brussel/Beijing) i Leadership for Sustainable Development.

Fra 2000 til 2012 arbeidet han hovedsakelig i Brussel, først i EFTA-sekretariatet og som konsulent, og fra 2005 som miljølobbyist for WWF og deretter for Bellona. I Bellona var han daglig leder for Brussel-kontoret og ledet prosjekter med medarbeidere i en rekke EU-land..

Siden 2012 har han vært spesialrådgiver i Forskningsrådet (Oslo) med ansvar for klimarelatert forskning innenfor samfunnsvitenskapene og humaniora. Det innebærer utvikling og gjennomføring av utlysninger, prosjektoppfølging, arrangering av møteplasser og forskningspolitisk rådgivning til departementene.

Eivind har hatt flere verv, bl.a. styremedlem i Europabevegelsen i Oslo, kontaktperson for Brussel SV, initiativtaker og koordinator for Systemic Change Brussels Network, viseformann for Task Force Policy and Regulation, European Technology  Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants og styremedlem i European Environmental Bureau. Han snakker og skriver engelsk og fransk flytende. Han har tidligere vært politisk aktiv i Unge Venstre og SV og vært frilansjournalist.

Eivind har utgitt boka «Gull eller grønne skoger? Politikk for det gode liv». Han er også ansvarlig redaktør for det grønne politiske nettidsskriftet Pan.

FOR PARTIET

Fra 2017 har Eivind vært styremedlem i Miljøpartiet De Grønne på Nesodden, der han oppleves å være en dyktig bidragsyter som gjør det svært godt i debatter.

Han leder nå programkomiteene for Viken MDG og Nesodden MDG, der han demonstrerer svært gode evner til å involvere partifeller og inspirere til deltagelse. Dette er viktige oppgaver, med stor betydning for valgresultatet. Eivinds kompetanse er et vesentlig bidrag.

NOMINASJONSKOMITEEN VEKTLEGGER

Eivind kan mye om tradisjonelt miljøvern og klima, og ønsker å bidra i å utforme politikk som folk forstår og som involverer dem. Han er også opptatt av å se menneskene mer enn deres roller, og deltakende demokrati.  Eivind har særdeles gode samarbeidsevner og kan inspirere sine medarbeidere, lytte og ta imot innspill. Spesielt hans kompetanse innen samfunnsøkonomi og hans internasjonale erfaring og perspektiv er et svært viktig bidrag for De Grønne. Han har særdeles god skriftlig og muntlig formuleringsevne, og kan arbeide med store og kompliserte saker. Han trives på talerstolen og i debatter, men er også en som ser behovet for og viktigheten av å kunne jobbe i bakgrunnen for å sikre kunnskapsbaserte gode saksfremlegg og å løfte andre frem. Komiteen er sikre på hans svært gode bidrag i valgkamp og i en fylkestingsgruppe.